Hemslöjden
Hemslöjden är en ideell organisation med 89 föreningar runt om i landet. Genom att fixa kurser, utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter jobbar föreningarna för att slöjden ska utvecklas och vara en självklar aktör inom kulturen och näringen.

Västerbottens läns hemslöjdsförening
Västerbottens läns hemslöjdsförening tillhör SHR (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund) och är en ideell organisation som erbjuder människor möjlighet att uppleva glädjen, nyttan och skönheten i slöjden. Föreningen når detta genom att tillvarata länets slöjdtraditioner och utveckla dem i en nyskapande slöjd vilket förmedlar kulturella upplevelser som stimulerar slöjden som näringsgren och skapar kontakt mellan individer av olika ålder och ursprung.